Värdera ditt företag

Som företagare är det lätt att bara arbeta på i sin verksamhet och glömma just frågan om vad ditt företag är värt. När det kommer till att äga ett företag har det ofta tre utkomster. När det är dags för företagaren att gå vidare kan antingen företaget säljas, ärvas eller läggas ned. Att tidigt göra en företagsvärdering gör att du som företagare ser vad dit företag är värt men också vad som kan utvecklas för att företaget ska kunna växa sin värdering. Det är därför många företagare har för vanan att göra en värdering av företaget varje år.

Hur går en värdering till?

  • Inledande möte Till att börja med tas ett inledande möte för att se bakgrunden till varför en värdering vill göras. Utifrån detta inkluderas de delar som är viktiga att få med i själva värderingen. Detta inkluderar till exempel företagets historia och de mjuka värdena som rör företaget.
  • Värderingsmöte
    I detta möte går i igenom de finansiella underlag som utgör grunden för värderingen. Här går vi i resultat och balansräkningen historiskt, här och nu och även prognoserna för de kommande året. Utöver detta går vi igenom de mjuka värden som stärker företagets värdering. Allt detta inkluderas sedan i den rapport som skapas där värderingen framgår. Värderingen använder inte enbart en metod för att värdera företaget utan inkluderar flera metoder för att ge en bättre bild av värdet. Dessa värderingsmodeller inkluderar bland annat diskonterat kassaflöde, Leverage buy out-värdering, branschmultipelvärdering samt storleksmultipelvärdering.
  • Värderingsmannens arbete
    Efter genomgånget värderingssamtal samlar värderingsmannen ihop informationen och arbetar att sätta ihop värderingsrapporten. Denna rapport visar de olika sätten man värderat företag till samt de mjuka värden som också bär fram den slutgiltiga siffran man kommer fram till. Rapporten inkluderar även relevant branschdata för hur den aktuella branschen utvecklas just nu och hur det påverkar det underliggande värdet för företaget.
  • Genomgång av rapporten & värderingen
    När värderingsmannen sammanställt rapporten tas nästa möte där vi tillsammans går igenom rapporten och värderingen av företaget samt överlämnar allt underlag som rapporten grundar sig på.

Maila oss

Har du funderingar kring programmet och om det är någonting för dig eller inte?

Chatta med oss

Vi vill gärna prata med dig och höra mer om din företagssituation.

Om Ägarskolan

Ägarskolan är ett utbildningsföretag för entreprenörer och företagsägare. Våra program bidrar till att skapa mer lönsamhet, få fler kunder och utveckla värdefulla företag.

Vision

Vi på Ägarskolan anser att välja företagande som karriärväg ska vara attraktivt. Samhället bygger på företagare som tar risker, testar nya idéer och levererar ett värde till andra. Vi vill att rollen företagare ska ha en hög status i vårt samhälle.

Mission

Ägarskolan vill bidra till ett bättre företagarliv för företagare. Ett liv som inspirerar andra till att vilja bli företagare och som innehåller både bra ekonomi och frihet till det som gör livet värt att levas.