Ägarprogrammet

Programmet för dig som idag driver ett lönsamt företag med en omsättning från 30M SEK till 100M SEK och som vill utveckla ditt ägande och få tid till annat än enbart den löpande verksamheten. Detta sker genom dels personlig coaching kombinerat med lärotillfällen och fysiska träffar med andra framgångsrika företagare.

 

Exempel på teman
i programmet

 • Investeringar
  Hur kan du som företagsägare dra nytta av de faktum att du har ett företag. I programmet hanterar vi frågor kring just investeringar och hur vi som företagare kan investera genom bolag. Här pratar vi om alla fyra olika tillgångsslagen, börsen, fastigheter, onoterade bolag och råvaror.
 • Väx genom uppköp
  Hur kan vi fortsätta att växa våra företag, inte bara organiskt och genom betald marknadsföring utan också genom att strukturera företagsaffärer och uppköp av andra företag.
 • Exit & Bolagsvärdering
  Vilka delar är viktiga i ett företag för att värdet på företaget ska bli så bra som möjligt. Vårt företag kan leva vidare långt efter att vi själva gör det. Antingen planerar vi för att de ska leva vidare och även ge en ekonomisk belöning för dig som företagare eller låter du det gå till slumpen att avgöra.
 • Bolagsstruktur
  Hur kan du som företagare strukturera upp dina företagsengagemang på ett sätt som dels skapar skattefördelar men som också skyddar det du byggt upp i ditt företag? I programmet ingår modeller för att skydda dig som Ägare och dina intressen.
 • Bli immun mot lön
  Många företagare strävar ofta efter att skapa frihet i sitt liv. Hur bygger man upp en ekonomi där du blir immun mot lön och inte är beroende av att det kommer en lön varje månad. I programmet ingår vårt mätverktyg för att vecko eller månadsvis mäta dina framsteg när det kommer till att bygga att en ekonomisk stabilitet för ditt liv, oavsett hur det går för din löpande verksamhet.
 • Koncernpension
  Det finns fler sätt att planera en pension på. Det lösningar som finns officiellt är ofta tjänstepension eller direktpension men som företagare finns även fler möjligheter. Bland annat det vi kallar för koncernpension som öppnar upp för en rad ytterligare möjligheter.

Maila oss

Har du funderingar kring programmet och om det är någonting för dig eller inte?

Chatta med oss

Vi vill gärna prata med dig och höra mer om din företagssituation.

Om Ägarskolan

Ägarskolan är ett utbildningsföretag för entreprenörer och företagsägare. Våra program bidrar till att skapa mer lönsamhet, få fler kunder och utveckla värdefulla företag. 

Vision

Vi på Ägarskolan anser att välja företagande som karriärväg ska vara attraktivt. Samhället bygger på företagare som tar risker, testar nya idéer och levererar ett värde till andra. Vi vill att rollen företagare ska ha en hög status i vårt samhälle.

Mission

Ägarskolan vill bidra till ett bättre företagarliv för företagare. Ett liv som inspirerar andra till att vilja bli företagare och som innehåller både bra ekonomi och frihet till det som gör livet värt att levas.